Schade glas- en opstalverzekering

Opstalverzekering

Net als bij glasschades worden schades aan de opstallen door Centraal Beheer Achmea (CBA, contractnummer 220906) in natura opgelost. Dat betekent dat CBA een bedrijf selecteert dat de schadereparatie zal uitvoeren. Het oplossen van schades in NATURA heeft het voordeel dat bijv het eigen risico bij gevolgschades niet wordt berekend aan de eigenaar.

–> Eigenaren met schade aan de opstallen dienen dit zsm te melden bij de administrateur (Sterkenburg 10). Het bestuur neemt dan contact op met CBA om de schade door te melden. In geval de schade met grote spoed moet worden verholpen of een noodreparatie moet worden uitgevoerd, kan de eigenaar zelf de Alarmcentrale van Centraal Beheer Achmea bellen onder nummer 055-5798039 (24/7 beschikbaarheid). Meld u die schade daarnaast ook bij de administrateur; het bestuur is zo altijd op de hoogte.

Wat is wel en wat is niet verzekerd aan de opstallen?

De VVE heeft een opstalverzekering bij Centraal Beheer Achmea afgesloten. Deze opstalverzekering dekt niet het meerwerk (= datgene dat niet tot de standaarduitrusting vanuit de bouw is geleverd). Gedekt zijn standaardafwerking en standaardmaterialen zoals standaard-keuken en standaard-wandafwerking.Maar niet luxe vloeren.
Wilt u meerwerk wel verzekeren dan kan dat via de inboedelverzekering. Zie voor bovenstaande en meer de Polisvoorwaarden.

Glasschade

Glasschade aan uw woning dient te allen tijde meteen te worden gemeld bij de centrale meldkamer van CBA via telefoonnummer 0800-0229955 (gratis). Daarnaast dient u glasschade altijd aan de administrateur te melden. Het polisnummer van de glasverzekering is 22090602. De centrale meldkamer zorgt er dan voor dat de schade zo spoedig mogelijk wordt hersteld (en eventueel eerst een noodvoorziening wordt getroffen) door een door hen geselecteerde en gekwalificeerde glaszetter. De rekening wordt rechtstreeks door CBA aan de glaszetter betaald.

Let op: U kunt dus niet zelf een glaszetter inhuren, de glasschade laten herstellen en de nota (later) bij CBA declareren. CBA heeft aangegeven in dat geval niet te zullen uitkeren. Glasschade wordt alleen vergoed indien bovengenoemde procedure wordt gevolgd.